Český bridžový svaz

Obecné informace

Odkaz na soutěž
  • 22. září 2016

Registr mezinárodních soutěží EBL a WBF

Základní soutěžní jednotkou v bridži je pár (2 hráči), který se soutěží účastní většinou bez trenéra (soutěže jednotlivců se na mezinárodních soutěžích v bridži nepořádají). Družstvo se skládá ze 4-6 hráčů, kapitána a trenéra, úplné minimum jsou však 4 hráči.
Zápasy v bridži se počítají na hodiny, soutěže pak na celé dny. V párových soutěžích je často systém kvalifikace, semifinále a finále, každé trvající min jeden den s tím, že do finále postoupí 20-30% účastníků. V soutěži týmů se hraje buď systémem každý s každým či formou kvalifikace a play-off (vyřazovací zápasy). Soutěže týmů trvají 5-10 dnů v závislosti na typu soutěže a kategorii. Denně se hraje čistého času okolo 7 hodin.

Věkové a genderové kategorie

Hlavní kategorií je tzv. Open. Těchto soutěží se může zúčastnit každý bez ohledu na věk či pohlaví (v bridži mohou soutěžit muži s ženami). V dospělé kategorii se navíc rozlišují zvlášť ženy a smíšené páry či týmy (muž a žena tvořící pár) - MIX. V bridži se označuje veteránská kategorie senioři a věk se v následujících letech bude postupně zvyšovat z původních 60 na 65 let.
V kategorii juniorů má nejdelší historii kategorie U26, což znamená, že se soutěže mohou účastnit hráči, kteří v roce konání soutěže dosáhli nebo dosáhnou věku 25 let. V roce 2018 to tedy budou ročníky 1993 a mladší. Druhou věkovou skupinou je U21, která se v bridži označuje jako dorostenci. Novou věkovou skupinou je od roku 2015 kategorie U16, která se označuje jako žáci. Od roku 2018 se chystá evropský svaz zavést novou kategorii U13. Kromě omezení věku se i v juniorských soutěžích navíc pořádají soutěže pro ženy U26W a v kategorii MIX se zatím pořádají pouze párové ME. Speciální kategorií jsou Univerzitní týmy a páry. V této kategorii mohou soutěžit hráči ve věku 18-25 let, kteří studují na vysoké škole.

Označení kategorií

Dospělí: Open, ženy, MIX
Veteráni: senioři 65+
Junioři: U26, U21, U16, U26W, U26 MIX, U13 (od roku 2018), Univerzitní

Typy soutěží (disciplíny)

Soutěže se dělí podle způsobu hodnocení na tzv. párové (hodnocení TOP) a týmové (hodnocení IMP nebo BAM).
 
TOPové soutěže jsou určené pro páry a nejlepšího porovnání dosahují při vyšším počtu zúčastněných párů. Hrají se většinou formou kvalifikace, semifinále a finále, kde se postupně vyselektuje 20-30% nejlepších párů. V Open kategorii se těchto soutěží účastní přes 200 párů. Ve finále se pak hraje systémem každý s každým, které pro 52 párů trvá 2 dny. Ve vedlejších kategoriích to bývá méně párů, minimum pro finále je 16 párů.
 
IMPové hodnocení se může používat jak pro párové, tak pro týmové soutěže. Párové soutěže IMP jsou populární v ČR, ale ME a MS se v nich nepořádá, často se však využívají v  mezinárodních turnajích pouze pro zvané hráče. Nejprestižnější kategorií v bridži je soutěž týmů (4-6 hráčů). Proto je také v této kategorii na MS systém kvalifikace ze světových zón, pro Evropu připadá 6 postupových míst, často je to ale i 8 týmů z důvodu neúčasti zemí z jiných zón. Za každou zemi soutěží pouze jeden tým. ME a MS týmů se pořádá jednou za 2 roky a hraje se nejčastěji systémem každý s každým, což trvá až 10 dní. Tyto soutěže jsou nákladné nejen na finance, ale také na čas a jsou extrémně náročné na „staminu“. Jeden zápas hrají vždy jen 4 hráči, zápasů bývá v kategorii Open okolo 35 a jeden trvá 144 minut.
V otevřených ME a MS se může účastnit více týmů z jedné země a složení týmu může být také mezinárodní. V těchto soutěží se hraje systémem kvalifikace a play-off (KO zápasy). Kvalifikace se hraje většinou 3 dny a odehraje se 15 kratších zápasů. Do play-off postupuje nejlepších 16 týmů a již postup z kvalifikace je velkým úspěchem. Těchto soutěží se účastní několik plně profesionálních týmů.

V týmové kategorii se také soutěží v hodnocení BAM, což má charakter TOP soutěže, ale porovnávají se pouze výsledky týmů soupeřících mezi sebou. Tyto soutěže jsou často pořádané jako doplněk pro týmy, které se nekvalifikovaly do semifinálových utkání hlavních týmů a jsou 2-3 dny dlouhé.

Struktura soutěží mezinárodních svazů EBL a WBF

Nadřazenými mezinárodními organizacemi jsou European Bridge League (EBL) a World Bridge Federation (WBF).

Dle typu soutěže se rozdělují ME a MS na národní týmy (jeden tým za stát) a na otevřené ME (OMS) a MS (OMS), kde se mohou účastnit mezinárodní týmy i páry s libovolným počtem párů/týmů za stát.

Soutěže EBL

Evropská federace organizuje kromě tradičních ME také ME Malých federací, kterých se mohou účastnit pouze země, které mají členskou základnu okolo 500 registrovaných hráčů. Každý rok pořádá týmovou soutěž pro nejlepší týmy národních lig – Champions Cup. Od roku 2016 začala pořádat v sudé roky European Winter Games, což je ME týmů a ME BAM týmů.

Název soutěže
Typ
Kategorie
Týmy/páry
Rok pořádání
ME národních týmů
ME
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy
Červen sudé roky
ME národních párů
OME
Ženy, senioři (65+)
Páry
Červen sudé roky
ME juniorských národních týmů
MEJ
U16, U21, U26, U26W
Týmy
Červenec liché roky
Otevřené ME
OME
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy i páry
Červen liché roky
Otevřené ME juniorů
OMEJ
U13, U16, U21, U26, U26W, U26MIX
Páry
Červenec sudé roky
Champions Cup
Liga
Vítězové ligy z 10 nejlepších zemí na ME národních týmů
Týmy
Listopad každý rok
ME Malých federací
ME
Země s členskou základnou menší než 700 hráčů
Týmy
Podzim každý rok
Otevřené ME týmů – Winter Games
OME
Open
Týmy
Únor sudé roky
 

Soutěže WBF

Světová federace organizuje MS národních týmů, na které se kvalifikuje z ME, Otevřené MS (OMS), World Bridge Games (WBG), což je bridžová olympiáda, která se pořádá jednou za 4 roky a to v roce LOH a World Bridge Series (WBS), které se pořádají jednou za 4 roky v roce ZOH. 
 
Název soutěže
Typ
Kategorie
Týmy/páry
Rok pořádání
MS národních týmů
MS
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy
Léto/podzim liché roky
Otevřené MS týmů
OMS
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy
Druhý týden MS národních týmů
MS národních juniorských týmů
MSJ
U16, U21, U26, U26W
Týmy
Srpen sudé roky
Otevřené MS juniorů
OMSJ
U13, U16, U21, U26, U26W, U26MIX
Týmy i Páry
Léto/podzim liché roky
World Bridge Games
WBG
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy i Páry
Podzim v roce LOH
World Bridge
Series
WBS
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy i Páry
Podzim v roce ZOH
 
 
EBL a WBF ve spolupráci s EUSA a FISU spoluorganizuje ME a MS Univerzitních týmů. Na podzim v lichých letech organizuje EBL s EUSA ME Univerzitních týmů, kterých se účastní libovolný počet univerzit z jednotlivých členských zemí. Na podzim v sudých letech pořádá WBF s FISU MS Univerzitních týmů, kterého se mohou zúčastnit pouze 2 týmy za členskou zemi. Na Univerzitním poli má Česká republika nejlepší výsledky a pravidelně se umisťuje na medailových pozicích.
 
WBF spolupracuje s IMSA (International Mind Sports Association) a společně organizuje  IMSA Elite Mind Games, které se organizuje od roku 2016 v Číně. 
 

Open

Odkaz na soutěž
  • 23. prosince 2016

ME národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj je nejprestižnější soutěží v bridži. Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Systém soutěže je většinou každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým  
Hrací dny: 10                             
Počet rozdání: 16 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, hráči s neomezeným věkem, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Nominační kritéria pro výběr reprezentačního týmu a příspěvek ČBS pro ME Open 2018, které se koná 6.-16. června v Ostende, Belgii.

Účast ČR a výsledky z ME národních týmů od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2018 Ostende, Belgie 33 Norsko 27. místo Macura, Volhejn V., Medlín A.,
Medlín J., Hnátová, Scháňka
2016 Budapešť, Maďarsko 37 Francie 25. místo Bouřa, Králík F., Martynek J.,
Pulkrab, Šlemr, Vozábal
2014 Opatija, Chorvatsko 36 Izrael - ČR se neúčastnila
2012 Dublin, Irsko 34 Monako - ČR se neúčastnila
2010 Ostende, Belgie 38 Itálie - ČR se neúčastnila
2008 Pau, Francie 38 Norsko 13. místo Kopecký M., Kurka, Mráz,
Šlemr, Volhejn V., Vozábal
2006 Varšava, Polsko 33 Itálie - ČR se neúčastnila
2004 Malmo, Švédsko 33 Itálie 31. místo Fořt, Mráz, Svoboda,
Volhejn V., Vozábal, Zadražil
2002 Salsomaggiore, Itálie 38 Itálie 18. místo Kurka, Mráz, Svoboda,
Volhejn V., Vozábal, Zadražil
2001 Tenerife, Španělsko 35 Itálie 24. místo Jansa, Kurka, Mráz,
Svoboda, Vozábal, Zadražil

Otevřené ME párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a je jednou z nejprestižnějších párových soutěží v bridži. Mohou se ho zůčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v páru oba hráči členové stejného národního svazu. Českým maximem je páté místo Michala Kopeckého a Víta Volhejna z roku 2009.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v lichých letech 
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 5                         
Počet rozdání: cca 250-270
Podmínky účasti: bez omezení

Účasti českých hráčů a výsledky z Otevřeného ME párů od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2017 Montecatini Terme, Itálie 232 (2) Kubac-Zorlu (TUR) 67. Žmak - Curlin (SER)
80. Macura - Volhejn V.
2015

Tromso, Norsko

207 (0) Bessis T.-Volcker (FRA) Bez české účasti
2013 Ostende, Belgie 275 (2) Auken-Welland (GER) 16. Šlemr-Vozábal
182. Bahník O.-Bahník P.
2011 Poznaň, Polsko 361 (1) Gula-Taczewski (POL) 71. Kopecký-Kurka
2009 San Remo, Itálie 302 (5) Fallenius-Fredin (SWE) 5. Kopecký-Volhejn V.
114. FIlip-Velecký (SVK)
215. Lauer-Spálovský
216. Krása-Pulkrab
236. Martynek-Šlemr
2007 Antalya, Turecko 276 (3) Aronov-Stefanov (BUL) 28. Kopecký-Volhejn V.
153. Martynek-Šlemr
178. Žmak-Dobrin (RUS)
2005 Arona, Tenerife, Španělsko 209 (2) Kowalski-Tuszynski (POL) 45. Šlemr-Vozábal
128. Lauer-Nulíček
2003 Menton. Francie 220 (3) Meckstroth-Rodwell (USA) 141. Kosička-Šlemr    
168. Svoboda-Vozábal
210. Fořt-Illa  
2001 Sorento, Itálie 313 (4) Cieslak-Moszynski (POL) 131. Kurka-Vozábal
164. Mráz-Volhejn V.
174. Pokorná-Zadražil
184. Diamant-Svoboda


Vanderbilt Trophy

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o národní týmové mistrovství světa, konané pod záštitou WBF v rámci World Bridge Games. V soutěži je povolen start týmům o 4-6 členech, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Týmy jsou rozděleny do několika skupin, přičemž do vyřazovací fáze postupují čtyři nejlepší týmy z každé skupiny.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v roce LOH
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 14                            
Počet rozdání: cca 600-700
Podmínky účasti: Hráči s neomezeným věkem, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z Vanderbilt Trophy od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2016 Vratislav, Polsko 54 Nizozemí - ČR se neúčastnila
2012 Lille, Francie 60 Švédsko - ČR se neúčastnila
2008 Peking, ČLR 71 Itálie - ČR se neúčastnila
2004 Istanbul, Turecko 72 Itálie Základní skupina Zadražil, Vozábal, Šlemr, Zajíček, Pulkrab, Pěkný
2000 Maastricht, Nizozemí 72 Itálie Základní skupina Filip, Fořt, Illa, Jireš, Kopřiva, Štulc (npc)


Otevřené MS párů (World Bridge Games)

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o otevřené párové mistrovství světa, konané pod záštitou WBF v rámci World Bridge Games. Mohou se ho zůčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v páru oba hráči členové stejného národního svazu. Poprvé se párová soutěž na WBG objevila v roce 2006, nejlépe se umístil pár Macura-Volhejn V., když postoupili do finále A, kde posléze obsadili 34. příčku.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v roce LOH
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 7           
Počet rozdání: cca 300-350
Podmínky účasti: bez omezení

Účast českých hráčů a výsledky z otevřeného MS párů při World Bridge Games od roku 2016

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2016 Vratislav, Polsko 192 (3) ex aequo Auken-Welland (GER) a Bach-Cornell (NZL) 34. Macura-Volhejn V.
58. Filip-Medlín A.
77. Vozábal-Šlemr


Otevřené MS párů (World Bridge Series)

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o otevřené párové mistrovství světa, konané pod záštitou WBF v rámci World Bridge Series. Mohou se ho zůčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v páru oba hráči členové stejného národního svazu. Českým maximem je prozatím 83. místo páru Šlemr-Vozábal z roku 2014.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: podzim v roce ZOH
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 5    
Počet rozdání: cca 300-350
Podmínky účasti: bez omezení

Účast českých hráčů a výsledky z otevřeného MS párů při World Bridge Series od roku 2002

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Orlando, USA 238 (0) Rimstedt M.-Rimstedt O. (SWE) Bez české účasti
2014 San-ja, ČLR 200 (1) Friedlander-Liran (ISR) 83. Šlemr-Vozábal
2010 Filadelfie, USA 313 (1) Levin-Weinstein (USA) 92. Kopecký-Kurka
2006 Verona, Itálie 336 (0) Jie-Zhong (CHN) Bez české účasti
2002 Montréal, Kanada 328 (0) Fantoni-Nunes (ITA) Bez české účasti
 
 

Ženy

Odkaz na soutěž
  • 3. prosince 2018

ME národních ženských týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj je nejprestižnější ženskou soutěží v bridži. Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Systém soutěže je většinou každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS národních ženských týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým  
Hrací dny: 7                            
Počet rozdání: 16 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, hráčky s neomezeným věkem, pouze ženy. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráčky s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantek

Účast ČR a výsledky z ME národních ženských týmů od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2018 Ostende, Belgie 23 Polsko - ČR se neúčastnila
2016 Budapešť, Maďarsko 23 Anglie - ČR se neúčastnila
2014 Opatija, Chorvatsko 23 Nizozemí - ČR se neúčastnila
2012 Dublin, Irsko 19 Anglie - ČR se neúčastnila
2010 Ostende, Belgie 28 Francie 28. místo Erdeová, Fořtová, Grosmanová,
Severská, Tichá M., Tomčíková
2008 Pau, Francie 25 Francie 15. místo Erdeová, Hoderová, Janková,
Lančová, Medlínová, Tomčíková
2006 Varšava, Polsko 22 Francie - ČR se neúčastnila
2004 Malmo, Švédsko 22 Švédsko 15. místo Erdeová, Hnátová, Lančová,
Pokorná, Medlínová, Svobodová
2002 Salsomaggiore, Itálie 23 Nizozemí 12. místo Erdeová, Hnátová, Lančová,
Pokorná, Svobodová, Tomčíková
2001 Tenerife, Španělsko 21 Anglie 9. místo Erdeová, Hnátová, Lančová,
Pokorná, Svobodová, Tomčíková

Torlontano Trophy

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o národní týmové mistrovství světa, konané pod záštitou WBF v rámci World Bridge Games. V soutěži je povolen start týmům o 4-6 členech, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Týmy jsou rozděleny do dvou skupin, přičemž do vyřazovací fáze postupuje osm nejlepších týmů z každé skupiny.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v roce LOH
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 14
Počet rozdání: cca 600-700
Podmínky účasti: Hráči s neomezeným věkem, pouze ženy. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantek

Účast ČR a výsledky z Torlontano Trophy od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2016 Vratislav, Polsko 24 USA - ČR se neúčastnila
2012 Lille, Francie 34 Maďarsko - ČR se neúčastnila
2008 Peking, ČLR 32 Japonsko - ČR se neúčastnila
2004 Istanbul, Turecko 29 USA - ČR se neúčastnila
2000 Maastricht, Nizozemí 24 USA Základní skupina Chvalina, Jansa, Hebák, Křížek, Nosek, Polák

Otevřené ME ženských párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a mohou se ho zůčastnit hráčky z celého světa, přičemž není potřeba, aby byly v páru obě hráčky členkami stejného národního svazu. Českým maximem je 49. místo páru Hoderová-Janková z roku 2009. V roce 2017 pak zlatou medaili získala havířovská odchovankyně hrající za Nizozemí Magda Tichá.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v lichých letech 
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 3             
Počet rozdání: cca 160-180
Podmínky účasti: hráčky s neomezeným věkem, pouze ženy

Účasti českých hráček a výsledky z Otevřeného ME ženských párů od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2017 Montecatini Terme, Itálie 74 (0) Tichá M.-Van Zwol (NED) Bez české účasti
2015

Tromso, Norsko

49 (0) Rimstedt S.-Sjoberg (SWE) Bez české účasti
2013 Ostende, Belgie 51 (0) D’Ovidio (FRA)-Seamon-Molson (USA) Bez české účasti.
2011 Poznaň, Polsko 42 (0) Arnolds-Vriend (NED) Bez české účasti
2009 San Remo, Itálie 93 (1) Verbeek M.-Van Zwol (NED) 49. Hoderová-Janková
2007 Antalya, Turecko 73 (0) Arnolds-Verbeek M. (NED) Bez české účasti
2005 Arona, Tenerife, Španělsko 70 (0) Langeland-Svendsen (NOR) Bez české účasti
2003 Menton. Francie 97 (0) Erhart-Smederevac (AUT) 71. Dítětová-Grosmanová

Národní ME ženských párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a mohou se ho zůčastnit hráčky z členských zemí EBL, přičemž obě hráčky musí mít stejnou národnost. Soutěž byla po dlouhé pauze obnovena v roce 2016. Českým maximem je 4. místo z roku 2001.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v sudých letech 
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 3
Počet rozdání: cca 200
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, hráčky s neomezeným věkem, pouze ženy. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráčky s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Účasti českých hráček a výsledky z národního ME ženských párů od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Ostende, Belge 44 (0) Kotan-Zorlu (TUR) Bez české účasti
2016

Budapešť, Maďarsko

49 (0) Asulin-Levi (ISR) Bez české účasti
2001 Tenerife, Španělsko 96 (2) Von Arnim-Auken (GER) 4. Erdeová-Hnátová
57. Pokorná-Svobodová
 

Senioři (65+)

Odkaz na soutěž
  • 3. prosince 2018

ME národních seniorských týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj je nejprestižnější seniorskou soutěží v bridži. Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Systém soutěže je většinou každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS národních seniorských týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým  
Hrací dny: 7                           
Počet rozdání: 16 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, pouze hráči ve věku 62 či více let (platí pro rok 2020), ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních týmů od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2018 Ostende, Belgie 22 Francie - ČR se neúčastnila
2016 Budapešť, Maďarsko 24 Izrael - ČR se neúčastnila
2014 Opatija, Chorvatsko 26 Anglie - ČR se neúčastnila
2012 Dublin, Irsko 19 Francie - ČR se neúčastnila
2010 Ostende, Belgie 23 Polsko 20. místo Chvalina, Kolínský, Nosek,
Pokorná, Textor, Hebák
2008 Pau, Francie 20 Turecko - ČR se neúčastnila
2006 Varšava, Polsko 16 Německo - ČR se neúčastnila
2004 Malmo, Švédsko 16 Dánsko 11. místo Filip, Hebák, Jansa,
Křížek, Nosek, Textor
2002 Salsomaggiore, Itálie 19 Francie 8. místo Filip, Hebák, Jansa,
Jireš, Křížek, Nosek
2001 Tenerife, Španělsko 27 Polsko 14. místo Filip, Hebák, Jireš,
Křížek, Nosek, Šubrt

Seniorské týmy na World Bridge Games

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o národní týmové mistrovství světa, konané pod záštitou WBF v rámci World Bridge Games. V soutěži je povolen start týmům o 4-6 členech, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Týmy jsou rozděleny do dvou skupin, přičemž do vyřazovací fáze postupuje osm nejlepších týmů z každé skupiny.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v roce LOH
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 14
Počet rozdání: cca 600-700
Podmínky účasti: Pouze hráči ve věku 62 či více let (platí pro rok 2020), ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky ze Seniorských týmů na World Bridge Games

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2016 Vratislav, Polsko 35 USA - ČR se neúčastnila
2012 Lille, Francie 43 Anglie - ČR se neúčastnila
2008 Peking, ČLR 54 Anglie - ČR se neúčastnila
2004 Istanbul, Turecko 43 Rusko - ČR se neúčastnila
2000 Maastricht, Nizozemí 40 USA Základní skupina Bahníková, Erdeová, Hnátová, Lančová,
Pokorná, Svobodová, Bahník M. (npc)
 

Otevřené ME seniorských párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a mohou se ho zůčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byly v páru byli oba hráči členy stejného národního svazu. Českým maximem je v tomto miléniu 12. místo.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v lichých letech 
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 3             
Počet rozdání: cca 150
Podmínky účasti: pouze hráči ve věku 62 či více let (platí pro rok 2020), ženy i muži

Účasti českých hráčů a výsledky z Otevřeného ME seniorských párů od roku 2001

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2017 Montecatini Terme, Itálie 67 (1) Klump-Marsall (GER) 12. Filip - Velecký (SVK)
2015

Tromso, Norsko

42 (0) Kratz-Stater (GER) Bez české účasti
2013 Ostende, Belgie 52 (0) Fitzgibbon-Mesbur (IRL) Bez české účasti.
2011 Poznaň, Polsko 46 (0) Jezioro-Russyan (POL) Bez české účasti
2009 San Remo, Itálie 74 (0) Comella (ITA)-Romanski (POL) Bez české účasti
2007 Antalya, Turecko 58 (0) Grenthe-Vanhoutte (FRA) Bez české účasti
2005 Arona, Tenerife, Španělsko 58 (0) Abate-Morelli (ITA) Bez české účasti
2003 Menton. Francie 102 (0) Omernik-Pochron (POL) 32. Bahník M.-Jaroš
33. Pokorná-Jansa
2001 Sorrento, Itálie 83 (1) Humburg-Mattsson (GER) 26. Grosman-Bahník M.
 

U26 open (junioři)

Odkaz na soutěž
  • 23. prosince 2016

ME juniorských národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o nejprestižnější evropský juniorský turnaj. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS juniorských národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF. Českým maximem jsou prozatím dvě devátá místa z let 2013 a 2017.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým  
Hrací dny: 7-8                             
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Všichni hráči musí splňovat základní podmínky reprezentanta: soutěžní členství na aktuální sezonu, podepsaný kodex reprezentanta, aktuální výkonnost - do 100. místa v žebříčku "Ranking" (výjimky může udělit Výbor ČBS).

Účast ČR a výsledky z ME národních juniorských týmů od roku 2002

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2017 Šamorín, Slovensko 27 Švédsko 9. místo Botur, Klemš, Kolek,
Melčák, Vojtík
2015 Tromso, Norsko 18 Polsko - ČR se neúčastnila
2013 Wroclav, Polsko 22 Francie 9.místo Bouřa, Králík F.,
Králík J., Žylka
2011 Albena, Bulharsko 22 Izrael - ČR se neúčastnila
2009 Brašov, Rumunsko 23 Francie 13. místo Macura, Kopecký, Barnet,
Janková, Hoderová, Bahník
2007 Jesolo, Itálie 22 Nizozemsko 11.místo Bušek, Hoderová, Vlachová,
Kopecký, Macura, Janková
2005 Riccione, Itálie 22 Polsko 19. místo Bušek, Kopecký, Macura,
Píša, Pojman, Sigmund
2004 Praha, ČR 26 Polsko 20. místo Janeček, Jelínek, Vondráčková
Martynek, Posledník, Sigmund
2002 Torquay, Anglie 22 Itálie 12. místo Jelínek, Macura, Martynek,
Vozábal, Vrkoč R., Pulkrab
 

Otevřené MS juniorských týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o prestižní světový juniorský turnaj. Hráči v týmech nemusí být členy stejné federace. V roce 2009 se v Istanbulu konal první ročník této soutěže, který společně s japonskými spoluhráči vyhráli Michal Kopecký a Milan Macura v týmu JAPAN-CZECH.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v lichých letech 
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 5
Počet rozdání: přibližně 200
Podmínky účasti: Omezeno věkem 26 let, ženy i muži.

Účast ČR a výsledky z otevřeného MS národních juniorských párů od roku 2001

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů (česká účast)   Vítěz    Složení týmu
2017 Lyon, Francie 17 (0) USA JUNIORS (USA) Bez české účasti
2015 Opatija, Chorvatsko 16 (0) ZLATAN (SWE) Bez české účasti
2013 Atlanta, USA 12 (0) WAR OF ROSES (USA) Bez české účasti
2011 Opatija, Chorvatsko 27 (0)  NETHERLANDS JUNIORS (NED) Bez české účasti
2009 Istanbul, Turecko 40 (1) JAPAN-CZECH (CZE/JAP) Kopecký, Macura,
Hiroaki M. (JAP),
Noriaki K. (JAP)

ME juniorských národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o prestižní evropský juniorský turnaj. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. V soutěži se zpravidla hraje dvoudenní kvalifikace a finále pro cca 26 párů, zbytku účastníků se počítá výsledek základní části. Finále probíhá systémem každý s každým s určitým přenosem ze základní části. Českým maximem jsou prozatím stříbrné medaile z roku 2018.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v lichých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů  
Hrací dny: 3                             
Počet rozdání: přibližně 150  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních juniorských párů od roku 2006

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 61 (2) Německo 2. (Kohutová-Klemš)
27. (Kolek-Tomis)
2016 Liepaja, Lotyšsko 61 (1) Švédsko 51. (Kohutová-Scháňka)
2014 Burghausen, Německo 67 (2) Polsko 10. (Králík F.-Bouřa)
38. (Králík J.-Žylka)
2012 Vejle, Dánsko 50 (1)  Francie 36. (Králík F.-Bouřa)
2010 Opatija, Chorvatsko 73 (1) Řecko 47. (Bahník O.-Barnet)
2008 Wroclaw, Polsko 68 (2) Francie 6. (Kopecký-Macura)
37. (Dudková-Bahník O.)
2006 Piešťany, Slovensko 142 (3) Švédsko 27. (Kopecký-Macura)
77. (Hoderová-Janková)
111. (Malá-Vondráčková)

 

Otevřené MS juniorských párů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o prestižní světový juniorský turnaj. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. Českým maximem je 12. místo z roku 2007.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů  
Hrací dny: 3                             
Počet rozdání: přibližně 150  
Podmínky účasti: Omezeno věkem 26 let, ženy i muži.

Účast ČR a výsledky z otevřeného MS národních juniorských párů od roku 2001

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2017 Lyon, Francie 35 (1) Ekenberg-Dahlström (SWE) 12. Janas-Tomis
2015 Opatija, Chorvatsko 38 (0) Rimstedt M.-Rimstedt O. (SWE) Bez české účasti
2013 Atlanta, USA 32 (0) Di Franco-Zanasi (ITA) Bez české účasti
2011 Opatija, Chorvatsko 61 (0)  Van den Bos-Van Lankveld Bez české účasti
2009 Istanbul, Turecko 94 (2) Michielsen-Verbeek Tim (NED) 14. Kopecký-Macura
56. Tichá M.-Králík F.
2006 Piešťany, Slovensko 142 (3) Rimstedt C.-Svelin (SWE) 27. Kopecký-Macura
77. Hoderová-Janková
111. Malá-Vondráčková
2003 Tata, Maďarsko 189 (10) Azizi-Yener (ISR) 56. Jelínek, Martynek
59. Vozábal-Naber (EST)
69. Dostál-Posledník
93. Janeček-Macura
148. Pipek-Pojman
153. Vrkočová-Sigmund
163. Hoderová-kopecký
170. Hlaváč-Starosta
175. Cejnar-Justová
180. Jindra-Křesala
2001 Stargard, Polsko 220 (12) Gloyer-Schifko (AUT) 70. Pěkný-Vozábal
129. Šídlová-Pulkrab
133. Macura-Vrkoč R.
153. Jelínek-Martynek j.
160. Janeček-Posledník
183. Vondráčková-Hradil J.
194. Koubková-Bráza
195. Mandysová-Tegze
197. Bahník O.-Bahník Š.
204. Vlachová-Falta
207. Beran-Králík F.
208. Kos-Sigmund
 

U21 open (dorostenci)

Odkaz na soutěž
  • 23. prosince 2016

ME dorosteneckých národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o nejprestižnější evropský dorostenecký turnaj. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS dorosteneckých národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF. Českým maximem jsou prozatím dvě devátá místa z let 2015 a 2013.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým  
Hrací dny: 7-8                             
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 21 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Všichni hráči musí splňovat základní podmínky reprezentanta: soutěžní členství na aktuální sezonu, podepsaný kodex reprezentanta, aktuální výkonnost - do 100. místa v žebříčku "Ranking" (výjimky může udělit Výbor ČBS).

Účast ČR a výsledky z ME národních dorosteneckých týmů od roku 2002

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2017 Šamorín, Slovensko 17 Švédsko 11. místo Pyszko, Tomis, Kohutová,
Otradovcová, Kindl, Kvaček
2015 Tromso, Norsko 16 Nizozemsko 9. místo Botur, Kohutová,
Kolek, Vojtík
2013 Wroclav, Polsko 19 Švédsko 9.místo Botur, Kohutová, 
Kolek, Vojtík
2011 Albena, Bulharsko 18 Polsko 14. místo Botur, Gallik, Janas,
Kolek, Vojtík, Králík J.
2009 Brašov, Rumunsko 14 Polsko 13. místo Frank, Králík F., Králík J., 
Žylka, Ondruchová, Tichá M.
2007 Jesolo, Itálie 16 Polsko 14. místo Barnet, Dudková, Frank,
Petrásek, Teichmann, Žylka
2005 Riccione, Itálie 14 Polsko - ČR se neúčastnila
2004 Praha, ČR 15 Polsko 12. místo Hoderová, Janková, Kopecký,
Macura, Štěpánová, Nymš
2002 Torquay, Anglie 15 Izrael 12. místo Falta, Vlachová, Hradill,
Janeček, Šídlová, Hlaváč

 

 

ME dorosteneckých národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o prestižní evropský dorostenecký turnaj. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. V soutěži se zpravidla hraje dvoudenní kvalifikace a finále pro cca 26 párů, zbytku účastníků se počítá výsledek základní části. Finále probíhá systémem každý s každým s určitým přenosem ze základní části. Českým maximem je prozatím 9. místo z roku 2008.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů  
Hrací dny: 3                             
Počet rozdání: přibližně 150  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 21 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních dorosteneckých párů od roku 2008

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 49 (3) Polsko 36. (Vávra D.-Vávra P.)
37. (Kindl-Kvaček)
40. (Kaštovský-Pyszko)
2016 Liepaja, Lotyšsko 59 (3) Rusko 15. (Klemš-Melčák)
45. (Otradovcová-Fridrich)
51. (Procházka-Volhejn P.)
2014 Burghausen, Německo 73 (2) Švédsko 19. (Kolek-Vojtík)
23. (Kohutová-Botur)
2012 Vejle, Dánsko 42 (1)  Polsko 11. (Kolek-Vojtík)
2010 Opatija, Chorvatsko 44 (2) Švédsko 20. (Králík F.-Bouřa)
34. (Gallik-Janas)
2008 Wroclaw, Polsko 49 (2) Polsko 9. (Žylka-Barnet)
43. (Petrásek-Frank)
 

U16 open (žáci)

Odkaz na soutěž
  • 23. prosince 2016

ME žákovských národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o nejprestižnější evropský žákovský turnaj. 1. ME v této kategorii bylo v roce 2015. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS juniorských národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF. Českým maximem je prozatím 7. místo z roku 2015.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým  
Hrací dny: 4                         
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 16 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Všichni hráči musí splňovat základní podmínky reprezentanta: soutěžní členství na aktuální sezonu, podepsaný kodex reprezentanta, aktuální výkonnost - do 100. místa v žebříčku "Ranking" (výjimky může udělit výbor ČBS).

Účast ČR a výsledky z ME národních žákovských týmů od roku 2015

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2017 Šamorín, Slovensko 16 Polsko 13. místo Janíková J., Riedl,
Zdráhal, Hrochová
2015 Tromso, Norsko 12 Polsko 7. místo Volhejn, Procházka,
Otradovcová, Fridrich
 

ME žákovských národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o prestižní evropský žákovský turnaj. První ME v této kategorii bylo v roce 2016. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. Herní systém je uzpůsoben počtu přihlášených párů. Česká republika v této kategorii zatím nemá žádný výsledek.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů  
Hrací dny: 3                             
Počet rozdání: přibližně 140  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 16 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních žákovských párů od roku 2016

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018  Opatija, Chorvatsko 34 (0) Norsko ČR se neúčastnila
2016 Liepaja, Lotyšsko 23 (0) Polsko ČR se neúčastnila
 

U26 ženy

Odkaz na soutěž
  • 23. prosince 2016

ME juniorských ženských národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o nejprestižnější evropský juniorský ženský turnaj. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnicích, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS juniorských národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF. Českým maximem je prozatím 6. místo z roku 2004.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým  
Hrací dny: 7-8                             
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, pouze ženy. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráčky s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Všechny hráčky musí splňovat základní podmínky reprezentanta: soutěžní členství na aktuální sezonu, podepsaný kodex reprezentanta, aktuální výkonnost - do 100. místa v žebříčku "Ranking" (výjimky může udělit Výbor ČBS).

Účast ČR a výsledky z ME národních juniorských ženských týmů od roku 2004

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2017 Šamorín, Slovensko 10 Nizozemsko 8. místo Schulzová, Vilímková, Lapčíková, Tomáštíková, Kupková, Štrbová
2015 Tromso, Norsko 6 Francie - ČR se neúčastnila
2013 Wroclav, Polsko 9 Francie - ČR se neúčastnila
2011 Albena, Bulharsko 10 Polsko 8. místo Hájková, Dudková, Vlachová,
Kálalová, Tichá K., Schulzová K.
2009 Brašov, Rumunsko 14 Francie 7. místo Tichá M., Tichá K., Vlachová,
Hájková, Černá, Dudková
2007 Jesolo, Itálie 12 Polsko - ČR se neúčastnila
2005 Riccione, Itálie 10 Nizozemsko - ČR se neúčastnila
2004 Praha, ČR 11 Rakousko 6. místo Vlachová, Horová, Janková,
Nymšová, Štěpánová, Malá
 

ME juniorských ženských národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o prestižní evropský juniorský ženský turnaj. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. Herní systém je uzpůsoben počtu přihlášených párů. Může probíhat dvoudenní kvalifikace a finále, kam je určitý přenos ze základní části nebo systém každý s každým, kde vítězí pár s nejvyšším procentuálním skóre. Českým maximem je prozatím 2. místo z roku 2010.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů  
Hrací dny: 3                             
Počet rozdání: přibližně 150  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních juniorských ženských párů od roku 2008

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 32 (2) Norsko 17. (Dolanská-Lapčíková)
19. (Kupková-Štrbová)
2016 Liepaja, Lotyšsko 20 (0) Polsko ČR se neúčastnila
2014 Burghausen, Německo 25 (2) Německo 10. (Janíková J.-Schulzová)
22. (Štrbová-Lapčíková)
2012 Vejle, Dánsko 29 (0) Nizozemsko ČR se neúčastnila
2010 Opatija, Chorvatsko 22 (4) Polsko 2. (Tichá M.-Tichá K.)
7. (Dudková-Vlachová)
11. (Hoderová-Černá)
12. (Hájková-Schulzová)
2008 Wroclaw, Polsko 33 (3) Polsko 3. (Hoderová-Janková)
6. (Heroutová-Tichá M.)
27. (Novotná-Tichá K.)
 

U26 MIX

Odkaz na soutěž
  • 4. ledna 2018

ME juniorských MIX národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o párový turnaj, kde pár musí tvořit muž i žena. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. Soutěž se nejčastěji hraje systémem, že páry potkávají maximální možný počet soupeřů. Českým maximem je prozatím 2. místo z roku 2018, první ME v této kategorii proběhlo v roce 2012.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů  
Hrací dny: 3                             
Počet rozdání: přibližně 100  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních MIX juniorských párů od roku 2014

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 58 (2) Norsko 2. (Kohutová-Klemš)
19. (Štrbová-Kolek)
2016 Liepaja, Lotyšsko 52 (1) Spojené království 20. (Kohutová-Scháňka)
2014 Burghausen, Německo 52 (4) Polsko 7. (Lapčíková-Vojtík)
8. (Kohutová-Botur)
16. (Janíková J.-Králík)
33. (Štrbová-Králík F.)
 

Univerzitní

Odkaz na soutěž
  • 3. prosince 2018

Akademické MS týmů FISU

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o turnaj pro národní týmy složené ze studentů vysokých škol a univerzit, od roku 2002 konaný pod záštitou Mezinárodní univerzitní sportovní asociace (FISU). Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Český tým tuto soutěž vyhrál v roce 2014, dalšími úspěchy jsou stříbrné medaile z roku 2012 a bronzové medaile z roku 2018.

Odkaz na informace na stránce FISU

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto-podzim v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi max. 3 týmy
Hrací dny: 4                       
Počet rozdání: 20 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země WBF, omezeno věkem 26 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Účast ČR a výsledky z Akademických MS týmů FISU

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmů
2018 Su-čou, ČLR 10 ČLR 3. místo Botur, Klemš, Kohutová,
Kolek, Melčák, Vojtík
2016 Lodž, Polsko 12 Polsko 4. místo
7. místo
Bouřa, Klemš, Králík F., Melčák (4.)
Janas, Kolek, Králík J., Vojtík (7.)
2014 Opatija, Chorvatsko 16 ČR 1. místo
14. místo
Kopecký, Králík F., Vojtík, Žylka (1.)
Cetkovská, Janíková J., Lapčíková, Tichá K. (14.)
2012 Remeš, Francie 17 Polsko 2. místo Barnet, Kopecký, Králík F., Macura
2010 Kao-siung, Čínská Tchaj-pej 14 Polsko - ČR se neúčastnila
2008 Lodž, Polsko 21 Nizozemí - ČR se neúčastnila
2006 Tchien-ťin, ČLR 27 ČLR 11. místo Hoderová, Janková, Kopecký, Macura
2004 Istanbul, Turecko 15 Polsko - ČR se neúčastnila
2002 Bruggy, Belgie 13 Dánsko - ČR se neúčastnila
 

Akademické ME týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o evropský univerzitní turnaj týmů pod záštitou Evropské asociace univerzitního sportu (EUSA). Každá členská země může vyslat neomezený počet univerzitních týmů. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji.  Tým Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se umístil v roce 2013 na třetím místě, přičemž o dva roky později již dobyl první příčku. Na tyto výkony dokázal navázat tým Univerzity Karlovy v roce 2017 ziskem stříbrných medailí.

Odkaz na informace na stránce EUSA

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto-podzim v lichých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet univerzitních týmů 
Hrací dny: 4                            
Počet rozdání: cca 200
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 17-30 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči české národnosti studující na vysokých školách či univerzitách, či čerství absolventi těchto institucí, pokud vystudovali v kalendářním roce, ve kterém se soutěž koná, či v kalendářním roce přímo předcházejícím. Minimálně polovina hráčů týmu pak musí studovat instituci, která je na soutěži oficiálně reprezentována.

Účast ČR a výsledky z Akademických ME týmů

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmů
2017 Fuengirola, Španělsko 8 University of Padova, Itálie 2. místo Botur, Klemš,
Kolek, Melčák, Vojtík
2015 Varšava, Polsko 12 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ČR 1. místo Bouřa, Králík F.,
Králík J., Vojtík
2013 Kraljevica, Chorvatsko 11 Wroclaw University of Technology I, Polsko 3. místo Bouřa, Králík J., Králík F., Žylka
2011 Grebiszew, Polsko 14 University of Hamburg, Německo - ČR se neúčastnila
2009 Opatija, Chorvatsko 22 Technical University of Wrocław, Polsko 4. místo Hoderová, Janková, Kopecký, Macura
 

EUSA Games

Základní informace k organizaci turnaje

V roce 2016 se poprvé objevil sportovní bridž na univerzitním mistrovství EUSA Games, celkem se soutěžilo v 22 sportech. Jedná se o evropský univerzitní turnaj národních týmů. Každá členská země může vyslat neomezený počet univerzitních týmů. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Česká republika zastupována týmem Univerzity Karlovy získala v roce 2016 stříbrné medaile.

Odkaz na informace na stránce EUSA

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet univerzitních týmů 
Hrací dny: 4                            
Počet rozdání: cca 200
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 17-30 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči české národnosti studující na vysokých školách či univerzitách, či čerství absolventi těchto institucí, pokud vystudovali v kalendářním roce, ve kterém se soutěž koná, či v kalendářním roce přímo předcházejícím. Minimálně polovina hráčů týmu pak musí studovat instituci, která je na soutěži oficiálně reprezentována.

Účast ČR a výsledky z Akademických ME týmů

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmů
2016 Záhřeb, Chorvatsko 10 Německo (University of Potsdam) 2. místo Botur, Klemš, Králík J., Melčák
 

Děkujeme našim partnerům za jejich podporu při propagaci bridže, organizaci soutěží a podpoře našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

I Vy se můžete stát našim partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Moravskoslezký kraj
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
TENAK holdings