Český bridžový svaz

Obecné informace

Odkaz na soutěž
  • 1. ledna 2019

Český bridžový svaz

Aktuálně platné stanovy Českého bridžového svazu od 10. 2. 2019

Seznam klubů, poslední aktualizace 24. 1. 2019

Oficiální údaje

Italská 209/17
Praha 2, 120 00
IČO: 00443000
č. ú.: 51-0689240257/0100
IBAN: CZ6101000000510689240257
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX

Výpis z Veřejného rejstříku

Kontaktní emailová adresa

ucbs@seznam.cz

Oficiální weby

Orgány ČBS

1.) Členská schůze (ČS ČBS)
2.) Volený výbor ČBS (VČBS)
3.) Volená kontrolní komise (KK)
4.) Volená disciplinární komise (DK)

Orgány ČBS jsou voleny na 4 roky, aktuální členové těchto orgánů byli zvoleni 11. února 2019

1.) ČS ČBS je nejvyšším orgánem ČBS. Tvoří ji sbor delegátů jednotlivých BK a sbor účastníků ČS ČBS. Podrobnosti o členské schůzi se můžete dočíst ve Stanovách ČBS.

2.) Výbor ČBS je výkonným a řídícím orgánem ČBS. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným z pěti členů výboru. Český bridžový svaz zastupuje předseda výboru samostatně nebo místopředseda výboru s jiným členem výboru společně.
Předsedou ČBS je Ing. Milan Macura
Místopředsedou ČBS je Ing. Pavel Teňak

Dalšími členy výboru jsou Ing. Milan Macura, Ing. Pavel Teňak, Adam KubicaErik Klemš, Bc. Adam Janas.

Kontaktovat všechny členy výboru můžete na emailu: ucbs@seznam.cz

3.) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Českého bridžového svazu řádně vedeny a vykonává-li Český bridžový svaz činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
Předsedou KK je Mgr. Ondřej Bahník
Členy kontrolní komise jsou Mgr. Vladimír Machát, Mgr. Ondřej Bahník, Mgr. Lukáš Barnet

Kontaktovat všechny členy KK můžete na emailu: kkcbs@seznam.cz

4.) Disciplinární komise řeší a projednává disciplinární prohřešky vůči stanovám ČBS.
Členy disciplinární komise jsou Mgr. Lukáš Barnet, Mgr. Kamil Žylka, Mgr. Daniela Hnátová

Řády, pravidla a jiné dokumenty

Odkaz na soutěž
  • 1. ledna 2019

Základní dokumenty týkající se chodu svazu

Stanovy ČBS platné od 10. 2. 2019

Soutěžní řád platný od 12. 9. 2016

Pravidla soutěžního bridže - verze 2007

Disciplinární řád platný od 1. 8. 2013

Klasifikační řád platný od 1. 1. 2019

Vzorové stanovy pro pobočné spolky - verze předseda

Vzorové stanovy pro pobočné spolky - verze výbor

Propozice soutěží organizovaných ČBS

Propozice Celostátní ligy platné od sezony 2018

Propozice MČR TOP platné od sezony 2016-17

Propozice MČR IMP platné od sezony 2018

Propozice MČR MIX platné od sezony 2016-17

Propozice Velkých Cen a turnajů CBT platné od sezony 2012-13

Informace k CBT na sezonu 2016-17

Disciplinární řízení

Rozhodnutí Disciplinární komise ve věci V. Nulíčka - červenec 2015

Rozhodnotí Odvolacího výboru ve věci V. Nulíčka - srpen 2015

Finance

Žádosti o dotaci na MŠMT 

Rozpočet ČBS - sezona 2018 (příloha), Rozpis výdajů na reprezentaci 07/2017Aktualizace 07/2017sezona 2016-17sezona 2015-16

Účetní závěrkasezona 2016-17sezona 2015-16sezona 2014-15

Výroční zprávy - sezona 2016-17, sezona 2015-16

Zpráva kontrolní komise o účetnictví za období 1. 8. 2016 - 31.12. 2017

Zápisy ze schůzí výboru ČBS

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 19. 2. 2019

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 12. 8. 2018

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 12. 3. 2018

Zápis o činnosti výboru ČBS ze dne 30. 8. 2017

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 3. 4. 2017

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 26. 2. 2017

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 5. 12. 2016

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 13. 4. 2015

Zápisy ze schůze Kontolní komise

Zápis ze zasedání kontrolní komise ze dne 21. 8. 2018

Ostatní dokumenty

Konvenční karta ČBS - verze maxi. pdf a maxi.xls v .rar archivu

Konvenční karta ČBS - verze mini.pdf a mini.xls v .rar archivu

Kodex reprezentanta

Výzva kapitánům reprezentačních týmů ze dne 1. 2. 2016

Analýza rozšíření matriky ČBS pro rok 2016

Žádost na příspěvek z Fondu mládeže

WBF VP Scale generator

Archiv - již neplatné dokumenty

Soutěžní řád platný pro sezony 2013-16

Klasifikační řád platný pro sezony 2010-2013, 2014-2017, 2018

Stanovy ČBS platné od 20. 11. 2016 do 10. 2. 2019, od 12. 4. 2015 do 19. 11. 2016, od 16. 1. 2012 do 11. 4. 2015, od 5. 4. 2008 do 15. 1. 2012

Zásady čerpání příspěvků z fondu mládeže ze dne 26. 2. 2017

Hospodaření ČBS - sezony 2011-14

Odkaz na soutěž

 


Členská schůze 10. února 2019

Předseda ČBS Milan Macura svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 10. 2. 2019 od 15:30 (po skončení finále MČR IMP) v prostorech bridžového klubu Praha, Italská 209/17, Praha 2.

Přílohy

Schválené stanovy ČBS, platné od 10. 2. 2019

Návrh znění nových stanov ČBS

Výroční zpráva 2016-17

Účetní závěrka 2016-17

Hlavní body členské schůze

        1.      Úvod a zahájení členské schůze. Volba předsedy členské schůze a zapisovatele.
2.      Zpráva předsedy výboru o činnosti za sezonu 2018.
3.      Zpráva Kontrolní komise o činnosti za sezonu 2018.
4.      Report o hospodaření v sezoně 2018, hlasování o schválení hospodaření za sezonu 2018 a hlasování o hospodaření za sezonu 2016-17 (přidáno dne 5. 2. 2019).
5.      Diskuze a hlasování o odměnách za práci pro ČBS.
6.      Diskuze ohledně změny stanov.
7.      Hlasování o schválení stanov ČBS.
8.      Volba členů Výboru ČBS na nové 4leté období 2019-2022.
Aktuální kandidáti do výboru ČBS: Milan Macura, Adam Kubica, Erik Klemš, Pavel Teňak, Adam Janas
9.      Volba členů Kontrolní komise na nové 4leté období 2019-2022.
10.    Volba členů Disciplinární komise na nové 4leté období 2019-2022.
11.    Náměty účastníků členské schůze na diskuzi.
12.    Ukončení členské schůze.
 
Vydal předseda ČBS Milan Macura, dne 24. 1. 2019.
 

Odkaz na soutěž


Hlasování Členské schůze formou "per rollam" o schválení rozpočtu na sezonu 2018

Předseda ČBS Milan Macura vyzval delegáty klubů formou per rollam o hlasování o přijetí rozpočtu na sezonu 2018. Delegáti měli možnost hlasovat do 3. 5. 2018 zasláním odpovědi na email ucbs@seznam.cz.

Členská schůze přijala rozpočet ČBS na sezonu 2018 v poměru PRO: 46, PROTI: 6 (BK Máj České Budějovice 2, BK Chaos 2 a BK Nekuřáci 2 neodpovědeli), ZDRŽEL SE: 2

Rozpočet ČBS na sezonu 2018

Příloha rozpočtu

Počty hlasů

Rozhodnutí

Odkaz na soutěž

     


Členská schůze 21. ledna 2018

Předseda ČBS Milan Macura svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 21. 1. 2018 od 16:00 (po skončení kvalifikace MČR IMP) v prostorech bridžového klubu Praha, Italská 209/17, Praha 2.
 

Hlavní body členské schůze

1.        Úvod a zahájení členské schůze. Volba předsedy členské schůze a zapisovatele.
2.        Zpráva předsedy výboru o činnosti za sezonu 2016-17.
3.        Zpráva Kontrolní komise o činnosti za sezonu 2016-17.
4.        Report o hospodaření v sezoně 2016-17, hlasování o schválení hospodaření za sezonu 2016-17.
5.        Představení rozpočtu na sezonu 2018, informace o dotacích MŠMT na rok 2018, hlasování o schválení rozpočtu na rok 2018.
6.        Diskuze a hlasování o odměnách za práci pro ČBS.
7.        Doplnění výboru ČBS na 5 členů – na funkci člena výboru ČBS rezignoval Michal Kopecký a Jan Martynek. Žádáme kluby, aby zasílaly případné nominace osob na pozici člena výboru ke zveřejnění kandidatury – stále bude samozřejmě možné kandidaturu oznámit až na místě. Hlasování o zvolení chybějících členů výboru.
8.        Doplnění Kontrolní komise na 3 členy. Hlasování o doplnění členů Kontrolní komise v případě neúplnosti KK.
9.        Diskuze ohledně změny stanov, návrhy na změnu stanov pro příští členskou schůzi.
10.      Náměty účastníků členské schůze na diskuzi.
11.      Ukončení členské schůze.
 
Vydal výbor ČBS dne 31. 12. 2017
 

Odkaz na soutěž

     


Členská schůze 20. listopadu 2016

Předseda ČBS Milan Macura svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 20. 11. 2016 od 15:00 (po skončení 2. celostátní ligy) v prostorech bridžového klubu Praha, Italská 209/17, Praha 2.

Hlavní body členské schůze

1.) Doplnění výboru ČBS na 5 členů. Na svou funkci rezignovat Jaroslav Hájek. S kandidaturou na tuto funkci vyjádřil souhlas Adam Kubica, žádáme kluby, aby zasílaly případné nominace dalších osob - stále bude samozřejmě možné kandidaturu oznámit až na místě..
 
2.) Doplnění Kontrolní komise na 3 členy. Na svou funkci rezignoval Ondřej Bahník a Jakub Šlemr, jediným stávajícím členem je tedy Lukáš Barnet. S kandidaturou na tuto funkci vyjádřili souhlas Aleš Haman a Petr Jelínek, žádáme kluby, aby zasílaly případné nominace dalších osob - stále bude samozřejmě možné kandidaturu oznámit až na místě.
 
3.) Změna znění stanov ČBS - Žádáme kluby, aby své případné návrhy na změny urychleně zasílaly na mail ucbs@seznam.cz. Podle stanov ČBS je totiž nutné, aby seznam bodů, které budou diskutovány, byl již součástí pozvánky, aby se všichni delegáti mohli v dostatečném předstihu s problematikou seznámit.
 

Konkrétní body v pozvánce

Návrh výpočtu volebních hlasů pro členskou schůzi

Model počtu hlasů pro různé varianty

Návrh hlasovacího systému pro Výbor ČBS a Kontrolní komisi ČBS (autor Petr Jelínek)

 
4.) Schválení členských příspěvků na sezonu 2015-16 a 2016-17
 
 
5.) Odsouhlasení rozpočtu a hospodaření za rok 2015-16 a 2016-17
 
 
 
 
6.) Diskuze a hlasování o změně účetního období z hospodářského na kalendářní rok. 
 
7.) Hlasování o prominutí zbytku disciplinárního trestu V. Nulíčka na základě jeho žádosti ze dne 31. 7. 2016.
 
 
8.) Hlasování o zániku pobočného spolku BK13

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2019

Již koncem roku 2018 je možné zasílat členské příspěvky ČBS na účet ČBS. Příspěvky se platí výhradně přes kluby, které jsou řádnými členy ČBS dle aktuálních stanov ČBS. Příspěvky jsou platné od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Z minulých let zůstává rozdělení na rekreační členství a soutěžní členství.

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Čestné členství 2) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku maximálně 25 let v kalendářním roce 2019 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v roce 1994 a později.
2) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh
.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

  • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
  • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, rok narození, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, rok narození, bydliště, email a typ příspěvku. Pro vytvoření seznamu můžete využít tlačítka export do .csv v přehledu hráčů vašeho klubu v matrice ČBS (filtr platné).
Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.
Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu, případně poslat zpět přeplatek neodpovídající sumě za poslané členy.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů, a že byla odeslána částka na účet ČBS.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Brno ČP 2019 - BRN 501
BK Praha ČP 2019 - BKP 502
BK VŠ ČP 2019 - VS 503
Havířov ČP 2019 - HAV 504
Herold ČP 2019 - HER 505
Chaos Bridge ČP 2019 - CHB 506
Máj České Budějovice ČP 2019 - CBM 507
Nekuřáci Praha ČP 2019 - NEK 508
Pardubice ČP 2019 - PAR 509
Severočeský BK ČP 2019 - SEV 510
Uherské Hradiště ČP 2019 - UHR 511
Trutnov ČP 2019 - TRU 512
Slovensko ČP 2019 - SVK 777
Bez klubu ČP 2019 - BEZ 888
Zahraniční ČP 2019 - ZAH 999
 

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2018

Již koncem roku 2017 je možné zasílat členské příspěvky ČBS na účet ČBS. Příspěvky se platí výhradně přes kluby, které jsou řádnými členy ČBS dle aktuálních stanov ČBS. Příspěvky jsou platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Z minulých let zůstává rozdělení na rekreační členství a soutěžní členství.

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Čestné členství 2) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku maximálně 25 let v kalendářním roce 2018 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v roce 1993 a později.
2) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh
.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

  • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
  • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, rok narození, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, rok narození, bydliště, email a typ příspěvku. Pro vytvoření seznamu můžete využít tlačítka export do .csv v přehledu hráčů vašeho klubu v matrice ČBS (filtr platné).
Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.
Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu, případně poslat zpět přeplatek neodpovídající sumě za poslané členy.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů, a že byla odeslána částka na účet ČBS.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Brno ČP 2018 - BRN 501
BK Praha ČP 2018 - BKP 502
BK VŠ ČP 2018 - VS 503
Havířov ČP 2018 - HAV 504
Herold ČP 2018 - HER 505
Chaos bridge ČP 2018 - CHB 506
Máj České Budějovice ČP 2018 - CBM 507
Nekuřáci Praha ČP 2018 - NEK 508
Pardubice ČP 2018 - PAR 509
Severočeský BK ČP 2018 - SEV 510
Uherské Hradiště ČP 2018 - UHR 511
Trutnov ČP 2018 - TRU 512
 

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2016/17

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Soutěžní žák 2) 100 Kč
Čestné členství 3) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku 16-25 let v kalendářním roce 2016 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v r. 1991-2000 a později.
2) Za žáka je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku nejvýše 15 let v kalendářním roce 2016 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za žáka), tj. každý hráč narozen v r. 2001 a později. 
3) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh
.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

  • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
  • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, rok narození, bydliště, email a typ příspěvku. Pro vytvoření seznamu můžete využít excelovský formulář. Aktuální seznam členů v klubech naleznete zde.
Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.
Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu, případně poslat zpět přeplatek neodpovídající sumě za poslané členy.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů, a že byla odeslána částka na účet ČBS.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Praha Členské příspěvky 2016-17 - BKP 501
BK VŠ Členské příspěvky 2016-17 - VS 502
ČB Máj Členské příspěvky 2016-17 - CBM 503
Chaos bridge Členské příspěvky 2016-17 - CHB 504
Havířov Členské příspěvky 2016-17 - HAV 505
Herold Členské příspěvky 2016-17 - HER 506
Nekuřáci Praha Členské příspěvky 2016-17 - NEK 507
Pardubice Členské příspěvky 2016-17 - PAR 508
Uherské Hradiště Členské příspěvky 2016-17 - UHR 509
 

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2015/16

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Žákovské, ročník 2001 a mladší 2) 1 Kč
Čestné členství 3) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku nejvýše 25 let v kalendářním roce 2016 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v r. 1991 a později.

2) Za žáka je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku nejvýše 15 let v kalendářním roce 2016 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok zařazen do kategorie U16), tj. každý hráč narozen v r. 2001 a později.

3) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

  • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
  • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, rok narození, bydliště, email a typ příspěvku. Pro vytvoření seznamu můžete využít excelovský formulář. Aktuální seznam členů klubů naleznete zde.

Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.

Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů, a že byla odeslána částka na účet ČBS.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Praha Členské příspěvky 2015-16 - BKP 501
BK VŠ Členské příspěvky 2015-16 - VS 502
ČB Máj Členské příspěvky 2015-16 - CBM 503
Chaos bridge Členské příspěvky 2015-16 - CHB 504
Havířov Členské příspěvky 2015-16 - HAV 505
Herold Členské příspěvky 2015-16 - HER 506
Nekuřáci Praha Členské příspěvky 2015-16 - NEK 507
Pardubice Členské příspěvky 2015-16 - PAR 508
Uherské Hradiště Členské příspěvky 2015-16 - UHR 509
 

Děkujeme našim partnerům za jejich podporu při propagaci bridže, organizaci soutěží a podpoře našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

I Vy se můžete stát našim partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Funbridge
Moravskoslezký kraj
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner