Český bridžový svaz

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 16. února 2021
 • Lucie Kohutová

Schůze výboru ČBS 19. 1. a 2. 2. 2021

Výbor Českého bridžového svazu se sešel formou videokonference dne 19. 1. 2021 a 2. 2. 2021.
Zápis ze zasedání výboru ze dne 19. 1.
Příloha k zápisu ze dne 19. 1.
Zápis ze zasedání výboru ze dne 2. 2.

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 13. ledna 2021
 • Lucie Kohutová

Schůze výboru ČBS 12. 1. 2021

Výbor Českého bridžového svazu se sešel formou videokonference dne 12. 1. 2021.
Zápis ze zasedání výboru

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 12. ledna 2021
 • Lucie Kohutová

Schůze výboru ČBS 5. 1. 2021

Výbor Českého bridžového svazu se sešel formou videokonference dne 5. 1. 2021.
Zápis ze zasedání výboru

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 7. ledna 2021
 • Lucie Kohutová

Členská schůze per rollam 5. 12. 2020

Dne 5. 12. 2020 svolal Milan Macura členskou schůzi per rollam. Členská schůze odsouhlasila všechny 4 body hlasování:

1) Od 1. 1. 2021 byl zvolen nový výbor ČBS ve složení: Ondřej Bahník, Erik Klemš, Lucie Kupková, Jakub Šlemr, Kamil Žylka.

2) Od 1. 1. 2021 byla zvolena nová kontrolní komise ČBS ve složení: Jiří Kopřiva, Milan Macura, Pavel Teňak.

3) Stálá disciplinární komise byla doplněna o Jana Martynka mladšího.

4) Splatnost členských příspěvků na sezonu 2021 je posunuta z 31. 1. do 30. 6.

Program členské schůze
Rozhodnutí členské schůze
Výsledky hlasování

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 2. prosince 2020
 • Lucie Kohutová

Disciplinární řád WBF

Ze strany WBF dochází ke změnám v disciplinárním řádu, kterými je podpořen boj proti podvodům při hraní online. Takové podvody budou nyní oficiálně postihovány.
Disciplinární řád WBF
Dopis prezidenta WBF

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 3. listopadu 2020
 • Lucie Kohutová

Schůze trenérů mládežnických reprezentací

Dne 31. října 2020 proběhla online schůze trenérů mládežnických reprezentací. Zápis ze schůze si můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu.
Zápis ze schůze trenérů mládežnických reprezentací 31. 10. 2020

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 25. října 2020
 • Lucie Kohutová

Schůze trenérů mládežnických reprezentací

Dne 18. října 2020 proběhla online schůze trenérů mládežnických reprezentací. Zápis ze schůze si můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu.
Zápis ze schůze trenérů mládežnických reprezentací 18. 10. 2020

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 20. října 2020
 • Lucie Kohutová

Aktualizovaná verze antidopingových pravidel pro rok 2021

Světová antidopingová agentura WADA zveřejnila Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2021. Světová bridžová federace WBF na základě toho upravila znění vlastních antidopingových pravidel. Obě aktualizace nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021.
WADA Seznam zakázaných látek
WBF Antidopingová opatření

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 6. října 2020
 • Milan Macura

Omezení platná v nouzovém stavu

Národní soutěže organizované Českým bridžovým svazem je možné hrát s omezením účasti do 130 osob a při účasti pouze registrovaných hráčů (v matrice ČBS hráči s označením R či S).

Klubové soutěže se mohou organizovat maximálně do počtu 10 osob včetně vedoucího - nebudou však přidělovány klasifikační body.

Vysvětlení ministra zdravotnictví Romana Prymuly

Výkladové stanovisko k nouzovému stavu ve sportu

Výkladové stanovisko advokáta ČUS

Omezení hry v nouzovém stavu od 5. 10. 2020 vydané výborem ČBS

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 5. října 2020
 • Milan Macura

Schůze výboru ČBS

Výbor ČBS se sešel 3. 10. 2020 a projednal aktuální témata:

 • MČR IMP, MČR TOP a MČR juniorů se budou konat v předepsaných termínech za předpokladu umožnění vládou ČR.
 • Pro celostátní ligu budou vypsány náhradní termíny. Týmy si odhlasují případnou účast.
 • Výbor ČBS se rozhodl ukončit svou činnost k 31. 12. 2020.
 • Předseda ČBS svolá členskou schůzi 22. 11. 2020.
Více v zápisu ze schůze výboru


Děkujeme našim partnerům za jejich podporu při propagaci bridže, organizaci soutěží a podpoře našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

I Vy se můžete stát našim partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner