Český bridžový svaz

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 25. května 2020
 • Milan Macura

Termíny podzimních akcí

V kalendáři již najdete termíny národních i mezinárodních akcí od září 2020.
Termínovník v pdf

Výbor ČBS se sejde 13. 6. 2020 a bude probírat pokračování sezony 2020, úpravy v organizaci soutěží, dopad změn na hraní, reprezentaci, výuku bridže a další záležitosti týkající se chodu svazu. Pokud máte případné dotazy či náměty, prosíme o zaslání na adresu ucbs@seznam.cz, abychom mohli dané body zařadit na program schůze.

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 27. dubna 2020
 • Lucie Kohutová

Zrušení světových akcí 2020

Mistrovství světa mládežnických družstev a bridžová "olympiáda" - World Bridge Games 2020 se nebudou konat v původních termínech, ale budou přesunuty do roku 2021. Místo konání a status šampionátů 2020 zůstanou nezměněny. Konkrétní termíny budou upřesněny.

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 8. dubna 2020

ME týmů odloženo

EBL oznámila, že Mistrovství Evropy týmů, které se mělo konat v červnu na Madeiře, se odkládá. EBL bude ještě jednat o tom, zda se ME uskuteční v podzímním termínu, nebo až v roce 2021.
Zpráva EBL

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 7. dubna 2020
 • Milan Macura

Schůze výboru ČBS

Výbor ČBS se sešel pomocí videokonference v sobotu 4. 4. 2020. Zejména jednal o organizaci soutěží v sezóně 2020 a vlivu na jednotlivé soutěže a reprezentaci, dalšími body byly alternativy hraní a výuky.
Zápis ze schůze výbotu z 4. 4. 2020

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 24. února 2020
 • Milan Macura

Schůze výboru ČBS

Výbor ČBS se sešel 10. 2. 2020 a prodiskutoval aktuální záležitosti ČBS, zejména organizaci juniorské reprezentace pro rok 2020. Pro podporu mládežnických kategorií bylo MŠMT v programu TALENT přiděleno 180 000 Kč.
Výbor rozhodl o zrušení nutnosti registrace všech hráčů v klubových soutěžích pro zisk klasifikačních bodů.
Zápis z jednání výboru 10. 2. 2020

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 24. února 2020
 • Milan Macura

Aktualizace klasifikačního řádu

Výbor ČBS aktualizoval klasifikační řád - byla odstraněna podmínka registrace všech hráčů pro zisk klasifikačních bodů.
Aktualizovaný klasifikační řád

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 4. února 2020
 • Milan Macura

Věková hranice seniorů

WBF aktualizovalo dokumenty týkající se účasti hráčů na WBF turnajích a tím pádem také na EBL mistrovstvích. Jedná se zejména o reprezentaci hráčů s jinou národností, než jakou zemi reprezentují. V našich podmínkách je to důležitá informace pro Čecho-Slováky, kteří si musejí vybrat, kterou zemi budou reprezentovat, a nemohou účast měnit tak často, jak tomu bývalo.
Důležité jsou posuny věkové hranice pro seniorskou kategorii. Od roku 2020 je věkový limit 62 let a co 2 roky se zvyšuje o rok, čili od roku 2022 od 63 let, od roku 2024 od 64 let a od 2026 a dál od 65 let. ČBS se řídí dle těchto pravidel a věk seniorů bude zvyšovat dle předpisů WBF.
WBF Eligibility code
WBF Bona Fide residency criteria

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 28. ledna 2020
 • Milan Macura

Aktualizace klasifikačního řádu

Výbor ČBS vydal aktualizaci klasifikačního řádu platnou od 1. února 2020. Aktualizace doplňuje změny v organizační struktuře soutěží ČBS a lépe definuje některá ustanovení. Hlavní změny jsou:

 • úprava věkové kategorie seniorů dle předpisů WBF (sezona 2020 a 2021 od 62 let)
 • registrované soutěže (přidělují se SB) se musí hrát na minimálně 22 rozdání
 • neregistrované soutěže (přidělují se pouze KB) se musí hrát minimálně na 16 rozdání
 • pro přidělení klasifikačních bodů musí být všichni tuzemští účastníci členy ČBS (alespoň prostými)
Závislost úrovně soutěže na druhu členství:
Mistrovské soutěže (1. a 2. CL, MČR) - soutěžní členství
Registrované soutěže - alespoň rekreační členství
Neregistrované soutěže - alespoň prosté členství
Klasifikační řád platný od 1. února 2020
KŘ s vyznačenými změnami

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 26. listopadu 2019
 • Milan Macura

Schůze výboru ČBS

Výbor ČBS se sešel dne 19. 11. 2019 a projednal aktuálně nejdůležitější záležitosti ohledně činnosti svazu. Zejména se jedná o reprezentaci ČR. Výbor stanovil příspěvky na reprezetační akce v závislosti na žádosti v programu REPRE a TALENT. Kvalifikace na ME Open 2020 se budou moci zúčastnit pouze hráči stálé, či rozšířené reprezentace. Bližší informace o kvalifikaci budou zveřejněny v nejbližších dnech. Očekávaný termín kvalifikace bude 18.-19. 1. 2020
Výbor jmenoval komisi trenérů ve složení Milan Macura, Michal Kopecký a Adam Janas, která se bude dále zaobírat trenérskými třídami.
Členská schůze schválila nákup Bridgemate II, výbor realizuje nákup.
Zápis ze schůze výboru

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 18. listopadu 2019
 • Milan Macura

Členská schůze per rollam

ČS formou per rollam odsouhlasila všechny navržené body hlasování.
Hlasování ČS
Rozhodnutí
Výsledky hlasování


Děkujeme našim partnerům za jejich podporu při propagaci bridže, organizaci soutěží a podpoře našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

I Vy se můžete stát našim partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Funbridge
Moravskoslezký kraj
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner